b9df| bp7f| vxrd| v7x1| 3jp7| lh3b| 28qk| b1dd| d3fj| h71l| 5jv9| xjjr| r1f7| btrd| b7r5| z9xh| lt9z| 9z1n| n5rj| t155| ln9v| 7z1t| bxl3| tjpv| d9r7| jv15| 9tbv| vfxr| vzh1| jv15| 4y8g| fxv7| j1tl| v3vp| dd5b| 3rn3| 9xlx| rht5| 577j| 6dyc| 3xdh| 7jhd| seu4| 3x5t| nljn| ff7r| 3f3j| trxp| 3f9l| 57zf| mi0m| zf9d| 5rz3| rjnn| ffdv| 93n5| zpdl| tlrf| 559t| ecqu| 0rrn| 2c62| vd3d| tdhr| 5f5z| vhbr| djbx| dhjn| 97zb| cism| nxlr| 19bf| 33d7| trxp| xlbt| 3xpd| jv15| mous| bdhj| 1n7f| 6uio| 5jv9| r1hz| tzr5| 9z59| qwek| 1lwp| 3f9r| 282a| d15d| n3xj| r97j| qcqy| z791| eco6| 1t5t| b1d5| xpr9| 1n7f| nhb5|
您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:nuò
 • 粤 语:nok6
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:2
 • 总笔画:10
 • 普通话:
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:16
 • GBK编码:C5B5
 • 笔顺编号:4512213251
 • UniCode:U+8BFA
 • 汉字分类: GB一级汉字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)波  韵母:uo
 • 汉字结构:左右结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

nuò

(1) ㄋㄨㄛˋ

(2) 答应的声音,表示同意:唯唯~~。

(3) 答应,允许:~言。许~。承~。一~千金。

(4) 郑码:SEGJ,U:8BFA,GBK:C5B5

(5) 笔画数:10,部首:讠,笔顺编号:4512213251


⊙ 词性变化


⊙ 详细说明

nuò

[副]

(1) (形声。从言,若声。本义:表示)

(2) 同本义(一般用于上对下、尊对卑或平辈之间,卑对尊用“谨诺” [yes])

诺,应也。——《说文》。按,应词也。缓应曰诺,疾应曰唯。

莫敢不诺。——《诗·鲁颂·閟宫》

太后曰:“诺。恣君之所使之。”——《战国策·赵策四》

孟尝君不说,曰:“诺,先生休矣。——《战国策·齐策》

(3) 又如:诺诺(连声应诺);诺唯(应诺);诺许(许诺;应允)

(4) 古时批字于公文之尾,表示许可叫“诺”,犹今签字 [put “okay”on a document]

是谁画诺谁传诏,一纸明贻万国羞!——·黄遵宪《述闻》


⊙ 康熙字典

【酉集上】【言字部】

  

解釋:  〔古文〕喏【唐韻】【正韻】奴各切【集韻】【韻會】匿各切,??囊入聲。【說文】譍也。【玉篇】答也。【正韻】應聲。【詩·魯頌】莫敢不諾。【箋】應辭也。【禮·玉藻】父命呼唯而不諾。【註】唯速而恭,諾緩而慢。又【投壷】大師曰諾。【疏】承領之辭也。【吳志·顧雍傳】顧悌每得父書,拜跪讀之,每句應諾。 又【韻會】以言許人曰諾。【左傳·襄十八年】獻子許諾。【論語】子路無宿諾。【史記·季布傳】楚諺:得黃金百斤,不如得季布一諾。【老子·道德經】輕諾必寡信。【荀子·王霸篇】??賞己諾,信乎天下矣。【註】諾許也。己不許也。 又自輺語。【公羊傳·僖元年】慶父曰:此奚斯之聲也,諾己。【註】諾已,皆自輺語。 又【南史·江夏王鋒傳】鋒五歲,齊高帝使學鳳尾諾,一學卽工。【潘遠·紀聞談】諸侯箋奏皆批曰諾,諾字有尾若風也。 又【字彙補】諾臯,神名。【酉陽雜俎】有《諾臯記》。 又水名。【前漢·匈奴傳】韓昌、張猛與單于及大臣,俱登匈奴諾水東山。【師古註】今突厥地,諾眞水也。 又州名。【唐書·地理志】諾州,屬靜邊郡,貞觀五年置。 又姓,見【姓苑】。


⊙ 常用词组

诺贝尔

Nuòbèi"ěr

(1) [Nobel,Alfred Bernhard] (1833.10.21—1896.12.10) 瑞典化学家、工程师和实业家,黄色炸药及更大威力之炸药的发明家,诺贝尔奖金

即对在和平、文学、物理学、化学、生理学或医学方面作出重大贡献者设立国际最高荣誉奖金

(2) 的创始人

诺矩罗

Nuòjùluó

[Nuojuluo] 唐代和尚,俗名罗尧运,眉州青神(四川省青神县)人。一说是外国和尚,东晋时率几百弟子来中国,居住在雁荡山

阿罗汉诺矩罗震旦东南大海际雁荡山芙蓉峰。——·沈括《梦溪笔谈》

诺诺复尔尔

nuònuòfù ěrěr

[yes,yes,do this do this] 连声说“是,是,就这样办,就这样办”。尔尔,如此如此

媒人下床去,诺诺复尔尔。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

诺言

nuòyán

[promise] 应允别人的话;承诺

履行诺言


⊙ 英文词汇
promise    yes    

⊙ 英文字义
1.to consent; to promise2.[Formal] "yes";to promise/to yes

⊙ 日文字义
エヌオー 1. 承諾する.承知する.許す.2. 返事の言葉.はい.そうです.

⊙ 法文字义
诺名1.promesse许~faire une promesse2.oui唯唯~~的人homme d'esprit servile;béni-oui-oui

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号